ျပန္မလုိခ်င္ေအာင္

ဘီယာဘားတြင္ ဘဏ္ဝန္ထမ္းနွစ္ဦး စကားေျပာေနၾကသည္။

"မီးခံေသတၱာထဲက ေငြေတြ၊ ရတနာေတြကို သူခိုးယူသြားတာ ငါနားလည္နိုင္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရဲ႕ မိန္းမကိုပါ ခိုးသြားတာကိုေတာ့ နားမလည္နိုင္ဘူး"

"" အရွင္းႀကီးပဲ ၊ သူ႔ကို ဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မရွာေအာင္ေပါ့ကြာ ""

0 comments: