ဘာမွကုိမရွိတာ

တိုလီမိုလီ ပစၥည္းေလးေတြ ေ၇ာင္းတဲ့ ဆိုူင္တဆိုင္ကို လူတေယာက္၀င္လာျပီးေမးတယ္..
`တူ၇ွိလား´

`ဟင့္အင္း´

`သံေ၇ာ´

`ဟင့္အင္း´

`ဒါဆို လႊ´

`မ၇ွိဘူး´

`ေကာ္တို့ တိပ္တို့ ပလာယာတို့..´

`ဘာမွမ၇ွိဘူး´

`ဟင္..ဒါဆို ခင္ဗ်ားတို့ ဘာလို့ ဆုိင္ဖြင့္ေနေသးလဲ´

ဆိုင္၇ွင္ျပန္ေျဖတယ္..
`ဆိုင္ပိတ္ဖို့ ေသာ့မ၇ွိလို့´

0 comments: