ကြန္ပ်ဴတာ ဟာသ

ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး အေမး အေၿဖ ေလးပါ။
ေမး။  ။ကြန္ပ်ဴတာ မွာ ဗုိင္းရပ္စ္ေတြ မဝင္ေအာင္ဘယ္လုိကာကြယ္ရမလဲ ဆရာ......
ေၿဖ။  ။ကြန္ပ်ဴတာကုိ ပိတ္ထားပါ...ပုိၿပီးေသခ်ာေအာင္ ကြန္ပ်ဴတာ မီး ပလပ္ကုိပါ ၿဖဳတ္ထားလုိက္ပါ။

ေမး။  ။ကြန္ပ်ဴတာထဲဗုိင္းရပ္စ္ဝင္လာၿပီဆုိရင္ ဘယ္လုိရွင္းထုတ္ရသလဲ ဆရာ.....
ေၿဖ။  ။hard disk ကုိၿဖဳတ္ထားလုိက္ပါ...ၿပီးရင္ ေရေႏြး ပူပူထဲထည့္ၿပဳတ္ပါ၊ပုိၿပီးေသခ်ာေအာင္ တူနဲ့ပါထုလုိက္ပါ။
ေမး။  ။အင္တာနက္ ကေဖး ဆုိတာ ဘာလဲ ဆရာ...
ေၿဖ။  ။အင္တာနက္ ကေဖး ဆုိတာ အင္တာနက္ အသုံးၿပဳခနဲ့ ေန့တြက္မကုိက္လုိ့ ေကာ္ဖီပါတြဲ ေရာင္းရတဲ့ အင္တာနက္ဆုိင္ ထင္ပါရဲ့။
ေမး။  ။အြန္လုိင္းဆုိတာကေရာ ဘာလဲဆရာ...
ေၿဖ။ ။အြန္လုိင္း ဆုိတာ အြန္ေစာ ရဲ့ ညီမ ေပါ့ကြယ္...။  ။

0 comments: