ခ်စ္ရတဲ့ေၿမးေလး

အၿငိမ္းစား တရားသူၾကီးသည္ စာသင္ေက်ာင္းထဲဝင္သြားခဲ့သည္။
"ကြ်န္ေတာ္က သူငယ္တန္းက ဆန္နီေလးရဲ့ အဘုိးပါ။ကြ်န္ေတာ့္ေၿမး ေလး ေက်ာင္းတက္တာကုိ လာၾကည့္တာပါ။"
ေၾသာ္ ...ဟုတ္ကဲ့၊ဆန္နီေလး က သူ့အဘုိးအၿငိမ္းစားတရားသူၾကီးရဲ့ စ်ာပန ကုိ လုိက္ပုိ့စရာ ရွိလုိ့ဆုိၿပီး ခြင့္ယူသြားပါတယ္ရွင္"

0 comments: