ေရာဂါဇစ္ျမစ္

လူနာ။ ။"ေဒါက္တာ၊ က်ေနာ္ကုိ ကယ္ပါဦး၊ ညတုိင္း ညတုိင္း အိပ္မက္တစ္ခုတည္းကုိပဲ မက္ေနတယ္။

ဘယ္ေနရာ ၾကည့္ၾကည့္ မီးေတာက္မီးလွ်ံေတြကုိပဲ ျမင္ရတယ္။ တစ္ကုိယ္လုံး

ပူေလာင္အုိက္စပ္ေနတယ္ ၊ အသက္ရႈလုိ႕လည္း မ၀ဘူး.. ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး ခံစားရတယ္

ေဒါက္တာရယ္ "

ဆရာ၀န္။ ။ "ေန႕ခင္းမွာ ခင္ဗ်ား ေနပူစာ လႈံတယ္ထင္တယ္"

လူနာ ။ ။ "မလႈံပါဘူး ဆရာ"

ဆရာ၀န္။ ။"ဒါမွမဟုတ္ မအိပ္ခင္ အိပ္ရာကို သန္႕ရွင္းေအာင္ ဖုန္ေတြ ဘာေတြမခါဘူးထင္တယ္"
လူနာ ။ ။"က်ေနာ္ အိပ္ခါနီးတုိင္း ခါပါတယ္ဆရာ "
ဆရာ၀န္။ ။"ေခါင္းျမီး ျခံဳအိပ္တယ္နဲ႕ တူတယ္"

လူနာ။ ။ "မအိပ္ပါဘူးဆရာ"

ဆရာ၀န္။ ။"ပုိက္ဆံကုိ မီးရႈိ႕ ပစ္သလုိသုံးေနလုိ႕ မိန္းမကခင္ဗ်ားကုိ အျပစ္တင္တယ္ ထင္တယ္"

လူနာ။ ။"ကြ်န္ေတာ္ အဲလုိလူ မဟုတ္ပါဘူး ဆရာ"

ဆရာ၀န္။ ။"အင္း၊ အေၾကာင္းရင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ရ ခပ္ခက္ခက္ပဲ ဒါနဲ႕ စကားမစပ္ ခင္ဗ်ား ဘာလုပ္သလဲ"

လူနာ။ ။ "မီးသတ္သမားပါ"

0 comments: