က်ယ္သြားမွာပါ

…သူေဌးကေတာ္ကို ပလပ္စတစ္ ခြဲစိပ္မွဳလုပ္သည္။ ပိုေနေသာ အဆီမ်ားကို
ထုတ္ပစ္သည္။ ႏွာေခါင္းပံုသ႑ာန္ကို ေျပာင္းေပးသည္။
…ခြဲစိတ္မွဳၿပီးေသာအခါ မွန္ထဲ မိမိကိုယ္မိမိ ၾကည့္ရင္း သူေဌးကေတာ္က ေျပာသည္။
“ခြဲစိတ္မွဳကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေက်နပ္ပါတယ္၊ မ်က္လံုးတစ္ခုပဲ…”
“ဘာကို ဆိုလိုတာလဲခင္ဗ်ာ”
“ေၾသာ္ ကၽြန္မရဲ႕ မ်က္လံုးကို နည္းနည္းခ်ဲ႕ေပးလိုက္ရင္မ်ား
ပိုေကာင္းသြားမလားလို႔ပါ”
“ဒီအတြက္ေတာ့ စိတ္မပူပါနဲ႔၊ ခြဲစိတ္ခ ေဘာက္ခ်ာကို ျမင္တဲ့အခါမွာ
အစ္မႀကီးရဲ႕ မ်က္လံုးေတြ အလိုလို က်ယ္လာပါလိမ့္မယ္…”

0 comments: